Dlaczego trzeba uziemiać gramofon?

Uziemienie gramofonu

pro-ject_rpm1_carbon_6
Uziemienie gramofonu jest jednym z podstawowych wymogów w celu uzyskania idealnego dźwięku podczas odtwarzania płyt winylowych.

Dźwięk z rowków płyt winylowych musi pokonać długą drogę zanim trafi do kolumn głośnikowych. Najważniejszym, a zarazem najbardziej newralgicznym punktem jest droga sygnału z wkładki gramofonowej do przedwzmacniacza.

Sygnał elektryczny w gramofonie powstaje w wyniku przemieszczeń igły względem rowka. Igła połączona jest z ruchomym magnesem (wkładka MM) bądź ruchomą cewką (wkładka MC), których ruchy indukują prąd elektryczny. Powstałe napięcie charakteryzuje się małą wartością, więc do poprawnej reprodukcji potrzebne jest duże wzmocnienie sygnału. Różnica potencjałów na końcach wkładki i przedwzmacniacza jest dosyć duża. Uziemienie służy do wyrównania tych potencjałów. W przypadku gdy potencjały nie są wyrównane powstają zakłócenia elektromagnetyczne, które niekorzystnie wpływają na jakość dźwięku generując tak zwane brumienie.
MC MM

Dlaczego akurat w przypadku gramofonów jest ono aż tak odczuwalne?

Wszystko sprowadza się do podstawy zapisu materiału na płytach winylowych. Niskie tony ze względu na swoją charakterystykę musiałyby być zapisane na płycie w postaci bardzo szerokich rowków, ograniczając ilość materiału możliwego do zapisu, bądź całkowicie uniemożliwiając poprawne nacięcie płyty podczas masteringu. Aby wyeliminować ten problem powstała korekcja krzywą RIAA (patrz korekcja krzywą RIAA). W uproszczeniu ogranicza ona ilość tonów niskich a zwiększa ilość tonów wysokich. Przedwzmacniacz posiada układy korekcyjne o odwrotnej charakterystyce, dzięki czemu zwiększa poziom natężenia tonów niskich. Wszystkie zakłócenia powstałe na tej drodze są znacząco wzmacniane i powstaje bardzo uciążliwe brumienie i buczenie. Dlatego bardzo istotne jest aby zapewnić jak najczystszy sygnał na tej drodze. Dlatego zaleca się, aby przewody na drodze wkładka → przedwzmacniacz, nie były dużej długości i były jak najwyższej jakości.

Kilka podstawowych zaleceń:

  • Uziemienie podłączamy do specjalnej śruby oznaczonej najczęściej GND lub 2000px-Earth_Ground.svg w odbudowie przedwzmacniacza lub wzmacniacza, gdy ma on wejście PHONO i nie korzystamy po drodze z zewnętrznego przedwzmacniacza.
  • Gdy nie mamy śruby GND możemy poprowadzić uziemienie w kablu sygnałowym.
  • Nie wyrównujemy mas z grzejnikiem bądź innym metalowym elementem!
  • Podłączenie do przedwzmacniacza ułatwiają specjalne widełki bądź specjalne kable w nie wyposażone.
  • Uziemienie podłączamy do pierwszego elementu analogowego toru audio za gramofonem jakim jest przedwzmacniacz bądź wzmacniacz. Staramy się aby przewody na tej drodze nie były dużej długości i były jak najlepszej jakości.