Prędkość transferu danych

Prędkość transferu danych (przepływność) – Jest to ilość informacji transmitowana w jednostce czasu poprzez dany kanał komunikacyjny.

Czym większa wartość prędkości transferu danych, tym szybsze jest przesyłanie pliku. Jednostką przepływności jest bit na sekundę (b/s, bps) oraz pochodne jak kilobit na sekundę(kb/s, kbps) czy Megabit na sekundę (Mb/s, Mbps). Przy prędkości przesyłu stosuje się również jednostkę kilobajt na sekundę(kB/s, kBps), która jest 8 razy większa niż bit na sekundę. Większość plików jest opisana w bajtach i megabajtach więc ta jednostka jest bardziej użyteczna i powszechniej stosowana.

Prędkość transferu danych jest szczególnie istotna w przypadku urządzeń pamięci masowej, dysków twardych, złączy USB(zobacz standardy kabli USB) i innych służących do transferu danych.